TechniShow
door TechniShow Magazine

3D Printing Congres - De praktijk in de keten

8 maart 2016

Op vrijdag 18 maart wordt het 3D Printing congres – De praktijk in de keten georganiseerd. Een ontbijtsessie, voor vroege vogels: vanaf 7 uur (start ontbijt) en 8 uur start van het programma.

 

Naast een overzicht van de belangrijkste printtechnieken en hoe dichtbij de productie ze staan, belichten sprekers ook de juridische aspecten, de designkant en het effect op de veranderende businessmodellen in de maakindustrie.

Sprekers zijn Sjef van Gastel, Fontys Centre of Expertise HTSM Objexlab (tevens dagvoorzitter), hij belicht de stand van de techniek in zowel kunststof als metaal;  Giorgio Magistrelli (AM-projectmanager bij CECIMO) spreekt over de aansluiting op bestaande productietechnologie, het belang ervan voor de duurzame samenleving en de juridische aspecten.

Rein van der Mast (manager Design & Engineering Addlab) richt zich met name op engineers: wat zijn vanuit de designkant de voordelen maar ook het AM Paradigma komt aan bod: de beperkingen. En hoe kan software hierbij helpen?

De laatste sprekers, Onno Ponfoort en Hans van Toor (Berenschot) richten de aandacht op de impact op de business. Ze presenteren praktijkcases die aantonen hoe 3D printen bestaande waardeketens verandert.

Het congres duurt tot rond 10.10 uur, waarna deelnemers de beursvloer op kunnen. Het congres richt zich zowel op de decisionmakers uit de maakindustrie als engineers en productiemanagers bij zowel maakbedrijven als leveranciers van productietechnologie. 

Programma

07:00 uur    Ontvangst met ontbijt
08:00 uur    Welkom door dagvoorzitter Sjef van Gastel
08:10 uur    Wake-Up: overzicht stand van zaken en ontwikkeling 3D Print Technologie
08:35 uur    Kansen voor Additive Manufacturing/3D Technologie in het MKB (Engelstalig)
09:10 uur    Engineering & Design opnieuw uitgevonden
09:35 uur    Veranderende businessmodellen en de kansen voor het MKB
10:00 uur    Vragen en samenvatting door dagvoorzitter Sjef van Gastel
10:10 uur    Einde