Nieuws
door TechniShow Magazine

Andre Gaalman (FPT-VIMAG): "Coalitieakkoord is een goed begin, maar het moet beter"

13 oktober 2017

FPT-VIMAG juicht de plannen in het coalitieakkoord toe. Investeringen in innovaties, versoepeling ontslagrecht en verlaging van vennootschapsbelasting stimuleert de economie. Toch mag Rutte-III concreter worden. “Juist nu er ruimte is, moeten we investeren in de toekomst”

“De maatregelen in het coalitieakkoord zijn uitstekend voor de BV Nederland”, meent André Gaalman, voorzitter van FPT-VIMAG. FPT-VIMAG is de branchevereniging voor de productietechnologie en vertegenwoordigt het grootste gedeelte van de Nederlandse machinebouwers. “Ik ben blij met de investeringen in innovatie. Hiermee toont Rutte-III dat Nederland moet inzetten op kennis. Kennis is een diepte-investering en de 500 miljoen die nu is toegezegd is wat ons betreft een begin. Er is minimaal het dubbele nodig om internationaal concurrent te blijven.”

 

Bottleneck

Zeer positief is Gaalman over de versoepeling ontslagrecht en de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb). “Met het inkorten van de loondoorbetaling bij ziekte tot één jaar is een grote irritatie bij werkgevers gedeeltelijk opgelost. Dit geeft de werkgever meer ruimte om te ondernemen en mensen aan te nemen.”

Wel moet er meer geïnvesteerd worden in onderwijs, om gekwalificeerd personeel te krijgen. “We hebben dringend goede vakkrachten nodig. Tien miljoen meer naar toekomstgericht onderwijs is goed, maar te weinig. Het tekort aan technici is al jaren een bottleneck voor de Nederlandse industrie. Juist nu er ruimte is, moeten we investeren in de toekomst.”