Nieuws
door TechniShow Magazine

Cao Metalektro definitief

25 maart 2016

Nadat de FME-achterban al eerder het cao-akkoord had goedgekeurd, hebben nu ook de leden van de vakbonden dat gedaan.

Het akkoord over de nieuwe cao Metalektro is hiermee definitief. Dit betekent dat de loonsverhoging van 2,1% op 1 april aanstaande doorgevoerd kan worden. Een toelichting op de loonsverhoging vind je hier.

Volgens de cao Metalektro 2015-2018 dien je de feitelijke salarissen met ingang van 1 april 2016 te verhogen met 2,1%. Voor medewerkers van 23 jaar en ouder bedraagt deze verhoging bij voltijdarbeid tenminste € 41,33 bruto per maand. Voor medewerkers in de opstapsalarisgroep en voor leerling-werknemers met een leerarbeidsovereenkomst geldt deze verhoging niet. Voor deze categorieën medewerkers geldt een eigen salarisregeling, namelijk die van het wettelijk minimumloon. Voor hen zijn daarom alleen verhogingen van het wettelijk minimumloon van toepassing.