Nieuws
door TechniShow Magazine

FME: Kabinet moet opkomen voor Tata Nederland

2 september 2016

De overheid moet 'alles op alles zetten' om de staalindustrie in IJmuiden in volle omvang te behouden. Het Duitse ThyssenKrupp wil Tata Steel Nederland, het voormalige Hoogovens, kopen van moederbedrijf Tata Steel.

 

“Laten we alles op alles zetten om Tata Steel Nederland in volle omvang hier te houden. Dit soort bedrijven vormt de ruggengraat van de Nederlandse technische maakindustrie en die is cruciaal voor de verdienkracht en vooruitgang van Nederland”, als Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Ze is voorzitter van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

In een opinieartikel laat de voorvrouw van FME zich uit over het belang van Tata Steel voor Nederland. Het moederbedrijf van Tata Steel Nederland onderhandelt met het Duits conglomeraat ThyssenKrupp over de toekomst van de Nederlandse staalindustrie. Het zou heel goed kunnen dat de uitkomst van die onderhandelingen is dat voor ons land cruciale industriële innovatie naar Duitsland wordt verplaatst en dat daarmee veel Nederlandse banen verloren gaan. Dat moeten we niet laten gebeuren.

“In de verkiezingsprogramma’s die de komende maanden worden gepresenteerd, zullen veel politieke partijen het belang van innovatie en het behoud van werkgelegenheid voor Nederland onderstrepen. Dat is op zich goed, maar het is nog veel belangrijker dat dit leidt tot een daadwerkelijke inzet van de overheid voor het behoud van innovatieve bedrijven in ons land.”

 

Milieu

De Nederlandse staalindustrie is technologisch hoogwaardig en behoort tot de wereldwijde koplopers op het gebied van productinnovatie en duurzaamheid. Tata Steel Nederland, het voormalige Koninklijke Hoogovens, speelt daarin een prominente rol. De Nederlandse directie bouwde een modern bedrijf en is nu in staat om te investeren en te innoveren in nieuwe technologieën die staal lichter, krachtiger en flexibeler maken. En dat op een manier die het milieu zo goed mogelijk ontziet, bijvoorbeeld door te werken volgens de principes van de circulaire economie.

Dezentje: “Tata Steel Nederland biedt hoogwaardige werkgelegenheid aan 12.000 werknemers en aan evenzoveel werknemers bij de toeleveranciers. Ontwikkeling van nieuwe technologie gebeurt in IJmuiden door eigen r&d-mensen, in samenwerking met industriële partners, mkb-bedrijven en Nederlandse technische universiteiten.”

 

Druk

Fundamenteel voor dit succes was en is de autonome positie van Tata Steel Nederland binnen het Tata-concern. Door die positie kon de in Nederland gegenereerde winst geïnvesteerd worden in de toekomst van onze vaderlandse staalindustrie. Deze verworven positie komt in het geding bij een mogelijke samenvoeging met het staalbedrijf van het Duitse ThyssenKrupp, waarover de moedermaatschappijen van de beide concerns momenteel in gesprek zijn. Laten we oppassen dat dit niet over de rug van de Nederlanders gebeurt.

Dezentjé: “Er ligt veel druk op ThyssenKrupp om arbeidsplaatsen in Duitsland te behouden, getuigde de demonstraties van de afgelopen dagen. Het is niet ondenkbaar dat daarom staalproductie of de voor innovatie noodzakelijke r&d van IJmuiden naar Duitsland worden verplaatst. Dat zou de start zijn van de ontmanteling van dit Nederlandse staalbedrijf, een afbraakproces dat wij ook bij Organon hebben gezien toen dit farmaconcern in buitenlandse handen kwam. Met alle dramatische gevolgen van dien. R&d en hoogwaardige productie kunnen niet zonder elkaar.”

“Duitse, Franse en andere overheden schromen niet om op te komen voor nationale industriële belangen. Het is nu tijd dat ook onze overheid dat doet. Het kabinet moet in de bres springen voor het behoud van de unieke positie van een Nederlands staalbedrijf, binnen welke samenwerking dan ook.”