Nieuws
door TechniShow Magazine

Kerstdonatie van Magistor naar LUGA Care

19 december 2018

In het nabije verleden verraste Magistor haar relaties jaarlijks rond kerst met een passend en persoonlijk geschenk als dank voor het vertrouwen en de samenwerking in het aflopende jaar. In 2014 werd besloten om een meer eigentijdse invulling te geven aan die gedachte en aan de kerstperiode, ook passend bij hun interpretatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na KiKa, Carelanka, Leergeld en Red een Kind gaat de kerstdonatie van € 5.000 dit jaar naar LUGA Care.

In 2008 vertrok Jennie als vrijwilligster naar Uganda. Zij werd diep getroffen door de erbarmelijke levenssituatie van de vele kansarme kinderen. Zij gingen niet naar school, kregen zelden of nooit medische verzorging en goede voorlichting over allerlei zaken werd vaak niet gegeven. De kinderen en hulpbehoevende ouderen in Uganda hebben haar nooit meer los gelaten en diverse malen keerde ze terug. In 2010 leerde zij Job kennen en in juni 2013 zijn zij getrouwd. Job was werkzaam als sociaal werker bij weeshuizen. In 2011 is in zijn geboortedorp Busaana een schooltje opgericht. Samen zetten zij zich in voor dit dorp met circa 2.000 inwoners, waarvan 1.500 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar. In dit vissersdorpje aan het Victoria meer is geen elektriciteit en stromend water en de dichtstbijzijnde medische hulp ligt op circa 40 minuten.

Stichting LUGA Care is opgericht in 2014 door een groep enthousiaste en gepassioneerde mensen die bekend waren met het werk van Job en Jennie in Uganda. Magistor steunt Jennie, Job en LUGA Care hierbij graag.

Gerelateerde bedrijven

Bekijk alle leden