Nieuws
door TechniShow Magazine

Lage olieprijs dwingt tot reorganisatie bij toeleveranciers

15 augustus 2016

Door de aanhoudende lage olieprijs zijn de investeringen in die sector wereldwijd fors teruggelopen. Toeleveranciers in die sector voelen dat dan ook zwaar in hun orderportefeuille. Revicon, die met speciaalbouw voor de upstream olie- en gaswinning, bijna volledig afhankelijk was van die sector, moest daarom drastisch reorganiseren. Met minder medewerkers en investeringen in hoogwaardige snij- en lasapparatuur produceert Revicon inmiddels RVS seriewerk op kleinschalige basis voor de agro-industrie.

 

“Met ons werk voor de olie- en gaswinning is binnen Revicon veel kennis aanwezig op het gebied van RVS. Daarmee zijn we ook voor OEM-ers uit andere sectoren interessant. Een RVS product aan de buitenzijde lassen, zodat de las ook aan de binnenzijde 100% doorgelast is, vraagt om kennis en ervaring. Vanwege onze competenties zijn we daarom onder meer door Lely Industries benaderd om samen met een collega alle RVS onderdelen voor de arm van hun nieuwe melkrobot te produceren,” legt directeur/eigenaar Sjaak de Koning uit.

 

Investering in lasrobotisering

De installaties, die Revicon voor de upstream olie- en gaswinning bouwt, bestaan veelal uit maatwerk in enkelstuks, waar tevens veel engineeringswerk aan vooraf gaat. “Wil je seriematig gaan produceren op een kleinschalige manier, dan moet je meer lean en mean naar je productie gaan kijken. Producten moet je dan ook snel, binnen een minuut kunnen wisselen. Een lasrobot met opspanstations volgens het ‘Ferris Wheel’ concept lag daarom voor de hand. De opspanning draait in die opstelling voor iedere run om z’n as naar de operator toe, zodat deze vanuit één kant kan blijven werken en geen tijd verliest aan heen en weer lopen. De producten op de opspantafel blijven altijd horizontaal, zoals in een reuzenrad.” (De naam Ferris Wheel is ontleent aan George Ferris die in 1893 ‘s werelds eerste reuzenrad ontwierp.)

 

Automatisch wisselen tussen MIG en TIG

Revicon heeft daarvoor Valk Welding benaderd, die de vraag van Revicon heeft uitgewerkt tot een werkbaar concept, waarin tevens de wens van automatische toortswisseling is meegenomen. Sjaak de Koning: “Sommige producten vragen om zowel MIG, als TIG lassen in het zelfde product. Wanneer je die proceswisseling mee kan automatiseren, is de ombouw geen belemmering meer voor de proceskeuze. Valk Welding heeft de skills in huis om een dergelijke cel met dat soort functionaliteiten tot in perfectie uit te voeren.”

Omdat de capaciteit van één lasrobotcel niet voldoende is voor de lopende orders, leverde Valk Welding twee identieke installaties, beide voorzien van automatische toortswisseling.

 

Product wisselen binnen 1 minuut

Aan de wens van zo kort mogelijke wisseltijden wordt enerzijds voldaan met het Ferris Wheel concept. Anderszijds schakelt de lasrobot automatisch naar het juiste lasprogramma. Inductieve sensoren in het opspansysteem herkennen het juiste product. “Een product wisselen we compleet met mal. Per station hebben we 256 verschillende mallen. Zowel de lasmallen als de programma’s hebben we zelf gemaakt. Daarvoor hebben onze mensen in een korte tijd snel ervaring met DTPS op kunnen doen, (DTPS is de offline programmeer software van Panasonic) Aan de werkvoorbereidingskant leveren we weliswaar een hogere inspanning, maar belangrijker is, dat de lasrobot daardoor een langere inschakelduur heeft en we binnen één minuut van product kunnen wisselen.”

 

Langlopende orders

Sjaak de Koning: “We zijn niet uit op eenmalige opdrachten, maar op een langdurige samenwerking met onze partners. Met andere opdrachtgevers hebben we samen het kostenplaatje voor het hele productie- en assemblageproces eens kritisch tegen het licht gehouden. Mede door wat aanpassingen in het product, kon ook de montagetijd worden gehalveerd, waardoor we het product goedkoper in de markt konden zetten. Daardoor konden we samen een langlopende order binnen halen!

Lely Industries was al een bestaande klant klant, waarvoor we tot voor kort alleen prototypebouw verzorgden. In die periode is een goede samenwerking opgebouwd, waarin onze kennis van de maakbaarheid naar boven is komen drijven. Ook met hun hebben we een langdurige samenwerking.”

 

Productieruimte verder uitbreiden

De Koning heeft goede verwachtingen voor de toekomst van zijn bedrijf. Naast investeringen in de lasrobots en een nieuwe Trumpf fiberlaser, is hij gestart met de voorbereidingen van de bouw van een bedrijfshal van 8.000 m2 waarmee Revicon straks over 12.000m2 bedrijfsoppervlakte beschikt.

 

 

 

Bekijk alle leden

Gerelateerd nieuws