Nieuws
door TechniShow Magazine

Ledenonderzoek FPT-VIMAG

21 maart 2019

Ruim 50% van de FPT-VIMAG-leden heeft deelgenomen. Leden waarderen FPT-VIMAG gemiddeld met een 7,4. Het onderzoek geeft interessante informatie over de FPT-VIMAG-speerpunten; technisch onderwijs en Smart Industry. Hartelijk dank voor uw deelname!

Het eindrapport zal worden aangeboden aan het bestuur en gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering op 21 mei.

Wij delen hier alvast een aantal resultaten met u:
- 80% van de leden geeft aan (nog meer) te willen investeren in het technisch onderwijs.
- Bijna ¾ van de klanten heeft onvoldoende kennis over Smart Industry, vinden de leden.
- Leden waarderen FPT-VIMAG gemiddeld met een 7,4.

Alle resultaten en onderliggende informatie wordt gepresenteerd tijdens de ALV in mei. Komt allen!