Nieuws
door TechniShow Magazine

Metaalgroothandelaren in september veel positiever dan in augustus

4 oktober 2016

Uit de laatste meting van de Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel blijkt dat de deelnemers in de branche 'Metaalgroothandel' in september veel positiever zijn dan in augustus over de ontwikkeling in de branche: indexscore 63,3 versus 49,2. De branche ontwikkelde zich in september veel gunstiger dan de Nederlandse industrie (53,4).

 

De Staalfederatie BrancheBarometer Metaalgroothandel is (evenals de Nevi Inkoopmanagersindex) opgebouwd uit vijf componenten: bewerkingen, (nieuwe) orders, levertijden, voorraden en werkgelegenheid. De bewerkingen in de branche Metaalgroothandel herstelden zich ten opzichte van de vorige maand en ontwikkelen zich nu weer sterk positief.
Over de nieuwe orders denken de deelnemers sterk positief. De levertijd van de leveranciers neemt toe, maar minder dan de vorige maand. De voorraden nemen minder sterk toe dan de vorige maand. Over de werkgelegenheid denken de deelnemers zeer positief, maar iets minder dan vorige maand.