Nieuws
door TechniShow Magazine

Miljoenennota: Kabinet investeert 10 miljoen euro in Smart Industry

19 september 2017

Het Kabinet reserveert 10 miljoen euro voor Smart Industry Fieldlabs. Dat blijkt uit de begroting 2018 van het ministerie van Economische Zaken, die vandaag is aangeboden. Het geld komt uit het zogenoemde Toekomstfonds.

 

Voor Smart Industry Fieldlabs is € 10 mln vanuit het Toekomstfonds beschikbaar gesteld. Hiermee wordt het leningendeel van de regeling Smart Industry Fieldlabs gefinancierd. De regeling heeft als doel om de digitalisering van de industrie te versnellen door de slimme inzet van nieuwe productietechnologieën (bijvoorbeeld 3D-printers, robots, drones en sensoren) in combinatie met ICT. De verstrekte subsidie bestaat voor tweederde uit een renteloze lening.

“Digitalisering en robotisering leiden tot snelle verandering van productie- processen, producten en diensten in de industrie. Via de Smart Industry Agenda helpt EZ de industrie te profiteren van de kansen die digitalisering en nieuwe productietechnologiën bieden. In diverse Smart Industry fieldlabs ontwikkelen, testen en implementeren bedrijven en kennisinstel- lingen concrete innovaties. Hierbij wordt de kennis van nu breed uitgerold naar het bedrijfsleven en kweken we bewustwording bij relevante doelgroepen”, meldt het ministerie. Naast investeringen in de zogenoemde topsectoren is er volgend jaar ook extra aandacht op smart industry en de digitalisering van de economie.