Productnieuws
door TechniShow Magazine

MTS CNC Systems levert software voor CNC-draaien en -frezen

29 maart 2016

MTS CNC Systems levert software voor praktijkopleidingen in CNC draaien en CNC frezen. Het gaat om 3D virtuele CNC Machine simulatie software, waarin daadwerkelijke code wordt getest.

 

Het bedienen van een CNC machine, voor de eerste verspaning van een nieuw product, is een inspannende bezigheid. Er moet (theoretisch) op het nieuwe CNC programma kunnen worden vertrouwd, maar de toepassing, in combinatie met de werkelijke gereedschap- en werkstuk-opspanning, moet nog worden uitgeprobeerd. Daarbij moet het risico op afkeur, breukschade, of een aanvaring op het product altijd worden uitgesloten.

 

Ondersteunen

In toenemende mate worden de grafische simulaties binnen professionele CAM systemen verder ontwikkeld om in ieder geval de eventuele programmeer fouten op te sporen. Om daarna op de “startknop van de machine” te drukken, vraagt van degene die de machine bedient, toch nog heel veel concentratie om de eerste verspaningen goed te laten verlopen en te controleren.

Een mogelijk praktischere oplossing is om de opstart procedure van een product offline uit te voeren en fouten vooraf te corrigeren. Dit wordt mogelijk met het simulatiepakket van MTS CNC Systems GmbH. Op basis van jarenlange ervaring is ook een speciale versie ontwikkeld voor op de praktijk gerichte scholingsactiviteiten. Het bedrijf is vooral van betekenis voor machine en besturingsfabrikanten die hun grafische applicaties ondersteunen met modules TopMill en TopTurn tot en met 5 assige bewerkingen als specialiteit.

 

Solid model

Volgens de leverancier “CNC Instructie Buro” ervaart men hiermee dezelfde beleving als aan de machine. Deze 3D virtuele CNC Machine simulatie software biedt dan ook veel meer dan een grafische weergave en is betrouwbaar, omdat daadwerkelijke de code wordt getest van het werkelijke CNC machineprogramma. Het is dan ook veel gemakkelijker om je in te leven in het programma en het eigen veiligheidsgevoel te verhogen over het goed functioneren van de bewerkingsopzet. Omdat een bewerkt product een solid model oplevert en dit weer kan worden meegenomen naar de volgende opspanning, ziet men vooraf precies hoe het werkstuk ontstaat. Als controle kan men aan het model van dit werkstuk, in alle doorsneden, de maatvoering nog controleren.

In deze realistische simulaties wordt het ook sneller duidelijk, hoe tijdens de machine bediening, de 3/4/5 assige CNC machine de volgorde uitvoert, en of er nog fouten hadden kunnen optreden. Pas nadat de tools zijn aangepast, de magazijn/revolver bezetting optimaal is ingesteld en fouten in het programma eruit zijn gehaald, leest men dit in op de eigen machinebesturing, zonder veel “Stress voor een Crash”.

De software van MTS CNC Systems biedt deze doordachte mogelijkheden aan voor een leertraject in het vakonderwijs om de benodigde kwalificaties te behalen. Hiermee kan er meer ervaring worden meegeven of kunnen op school of het leerbedrijf de beschikbare CNC machines beter worden gebruikt.