Nieuws
door TechniShow Magazine

Rapport 'Nederland maakt': Industrie is motor van onze economie

22 januari 2016

De industrie is de motor van onze economie. De Nederlandse industrie scoort in internationaal perspectief uitstekend, op diverse fronten kunnen we ons zelfs meten met de besten van de wereld. Het zijn vaak nichemarkten waar Nederlandse bedrijven - door een combinatie van innovatie en creativiteit - het verschil maken. Dit valt te lezen in het industrierapport ‘Nederland Maakt!’ dat FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming vandaag overhandigde aan minister van Economische Zaken Henk Kamp en aan voorzitters en bestuursleden van verschillende politieke partijen.

 

Dezentjé: "De Nederlandse industrie scoort internationaal zeer goed. We zijn de tweede voedselexporteur van de wereld, het derde chemieland van Europa en wereldmarktleider in chipmachines, medische apparatuur en andere machines en apparaten. Deze topprestaties staan in schril contrast met het beeld dat leeft over de industrie. Als je kijkt naar die statistieken, dan is het aandeel van de industrie de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt omdat de industrie zich steeds meer is gaan concentreren op haar kernactiviteiten en omdat de industrie zich is gaan specialiseren in activiteiten met een relatief hoge toegevoegde waarde. Wie alleen naar de statistieken kijkt, ziet dus maar een beperkt belang van onze industrie."

Uit het rapport dat Ineke Dezentjé vandaag namens VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de aangesloten industriële brancheorganisaties heeft gepresenteerd, valt op te maken dat de industrie op meerdere fronten een belangrijke economische ‘knooppuntfunctie’ heeft. De industrie opereert steeds meer in wereldwijde ‘waardeketens’ en is verweven met andere delen van onze economie, zoals de dienstensector. Wanneer je naar deze ketens kijkt, is het belang van de industrie vele malen groter dan uit de statistieken naar voren komt; een kwart van ons bruto binnenlands product (BBP) en bijna 50% van de export wordt door de industrie verdiend.

 

Kraamkamer

De Nederlandse industrie is de kraamkamer van nieuwe technologie zoals big data tools, robotisering, 3D-printing, ‘internet of things’, nano –en biotechnologie en cloudtechnologie. De toepassing hiervan zit in elk segment van ons bestaan verweven. Van onze telefoon tot medicijnen en van een tomaat tot onze auto. De industrie is een vernieuwer, een vernieuwer die grote maatschappelijke uitdagingen in de wereld het hoofd moet bieden. Zoals de opwarming van de aarde, duurzame energie, grondstoffenschaarste, schoon drinkwater en gezonde voeding. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen en die kan de industrie leveren.

Tegelijktijdig benadrukt de FME-voorzitter dat de sterke positie van onze industrie geen vast gegeven is. Zij heeft daarom de minister en partijbestuurders een duidelijke boodschap meegegeven. "De uitdaging is om concurrerende landen steeds een stapje voor te zijn. Het rapport ‘Nederland Maakt’ laat zien dat er nog veel ruimte is om kansen te benutten. Geeft de industrie daarom een plek in de verkiezingsprogramma’s en maak het onderdeel van toekomstig beleid. Immers de industrie is de tractor van onze economie."

 

 

Download hier de pdf