Nieuws
door TechniShow Magazine

Record export machinegereedschappen verwacht in 2016

23 juni 2016

De productie van machinegereedschappen in Europa steeg in 2015 met 5% tot 24,3 miljard euro. Verwacht wordt dat de export van machinegereedschappen in 2016 een recordniveau van 19 miljard euro zal bereiken. Dit werd bevestigd tijdens de Algemene Vergadering van CECIMO – de Europese Associatie van de Machinegereedschappen Industrie – die op 21 juni jl. plaatshad in Fuschlsee, Oostenrijk.

 

Ondanks de afgenomen groei van de wereldeconomie sloot de Europese machinegereedschappen-industrie het jaar af met een positieve noot. De export groeide met name in de ontwikkelde landen in 2015. CECIMO noteerde een exportcijfer van 18.9 miljard euro, slechts een fractie onder het recordjaar 2012. Aangezien de Chinese regering tot nu toe laat zien dat het de economie relatief soepel kan tranformeren naar een meer consumptie-gebaseerde groei, is de exportverwachting voor 2016 rooskleurig. Verwacht wordt dat de export van machinegereedschappen zal groeien naar 19 miljard euro.

Beleidsprioriteiten

Digitalisering van het productieproces moet prioriteit zijn in Europa, zo concludeerde de Algemene Vergadering van CECIMO. Het gebruik van digitale technologieën leidt tot een significante groei van productiviteit, energie-efficiëntie en massaproductie. Dit opent nieuwe kansen voor de re-industrialisatie van Europa.

Verder sprak de Algemene Vergadering zijn zorg uit over het verouderen van productie-eenheden in Europa. Volgens de beschikbare cijfers van enkele nationale leden van CECIMO, hebben machineparken in sommige lidstaten met een sterke industriële basis een leeftijd bereikt van 19,1 jaar, terwijl de levensduur van machinegereedschap, afhankelijk van het type, ongeveer 15 jaar is.

Filip Geerts, directeur-generaal bij CECIMO: "De vertraging van de vraag naar nieuwe apparatuur belemmert de mogelijkheid van het ontwikkelen van baanbrekende productietechnologieën, aangezien innovatie voornamelijk wordt gedreven door de vraag van klanten en de samenwerking tussen leveranciers en gebruikers in de machinesector. We hebben dringend behoefte aan een actieplan om belangrijke beleidsinstrumenten van de EU te mobiliseren om een ​​einde te maken aan het gebrek aan investeringen in moderne productie-apparatuur door de eindgebruikers.”