Nieuws
door TechniShow Magazine

Technologische industrie aan vooravond recessie

16 juni 2020

De coronacrisis raakt veel sectoren hard. Onze sector blijft zeker niet gespaard. Sterker nog, op basis van de onderzoeksresultaten is te zien dat voor onze branche de zwaarste periode er nog aankomt!

FPT-VIMAG heeft - met hulp van FME - in april en juni een onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op onze leden. Wij informeren u nu over de uitkomsten op hoofdlijnen. Tijdens de ALV in november zullen we hier ook aandacht aan besteden.

De verwachtingen zijn niet rooskleurig. In april verwachte al 83% van de leden dat de omzet in Q3 en Q4 een grote klap zou krijgen. In juni is dat percentage al gestegen naar 91%. De orderportefeuilles hebben een enorme achterstand opgelopen en deze leiden bij bijna alle bedrijven in de 2e helft van dit jaar tot aanzienlijke omzetdalingen.

Een andere belangrijke verandering in juni ten opzichte van april is dat het aantal leden dat verwacht in liquiditeitsproblemen te komen flink is gedaald. In april verwachtte nog 71% van de bedrijven binnen 12 maanden problemen te krijgen met liquiditeit. In juni is dat percentage gedaald naar 39%.