Nieuws
door TechniShow Magazine

Uw bedrijf in de spotlight: Technology Tours

23 juli 2020

FPT-VIMAG ondersteunt de maakindustrie ook op het gebied van onderwijs. De docenten in het MBO en de adviseurs van SBB (erkende leerbedrijven) hebben aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in ‘de stand van de techniek’. Zeker met het wegvallen van TechniShow als belangrijk moment om te kunnen kijken waar de techniek staat en waar deze naartoe gaat, is het belangrijk dat FPT-VIMAG het onderwijsveld laat zien hoe de techniek zich ontwikkelt.

FPT-VIMAG heeft SBB en de MBO Raad daarom aangeboden Technology Tours te organiseren.

Deelname Technology Tour
Wilt u meewerken aan de organisatie van thematische Technology Tours? Wij zijn op zoek naar leden die het onderwijsveld inzicht geven in de nieuwste technologieën. Er zijn een aantal voorwaarden voor deelname. Deze tours geven het onderwijsveld inzicht in de nieuwste technologische ontwikkelingen en aansluiting van onderwijs op beroepspraktijk.

De voorwaarden
1. Altijd minimaal samenwerking 3 partijen.
2. Altijd combinatie: machine, automatisering, tools.
3. Geen productpresentaties, maar presentatie van ‘de stand van de techniek’; dus geen uitleg van de toegepaste techniek, maar inzicht geven in waar de techniek naartoe beweegt.

Wilt u uw bedrijf hiervoor beschikbaar stellen? Neem bij vragen contact op met Nikki Roozemond (Projectmanager) via info@fptvimag.nl. Uw bedrijf beschikbaar stellen voor een tour kan onder vermelding van uw technologiegebied ook via info@fptvimag.nl.