Nieuws
door TechniShow Magazine

Verkenning Cao Metalektro in impasse geëindigd

11 januari 2016

Het conflict over de cao Metalektro is niet opgelost. De verkenningen tussen bonden en de werkgeversorganisatie FME hebben geen resultaat opgeleverd.

 

Nadat FME het eindbod losliet vonden op initiatief van de werkgevers verkennende overleggen plaats om zo te komen tot een nieuwe Cao Metalektro. FME-onderhandelaar Peter Bongaerts: "Wij hebben het initiatief genomen voor deze verkenning en ons maximaal ingezet voor een succesvol verloop. Wij hebben ons eindbod ingetrokken en andere voorstellen gedaan. Desondanks is de verkenning in een impasse geëindigd. Het is een gemiste kans, we hadden tot evenwichtige afspraken kunnen komen."

 

Begin november liet FME haar eindbod los. Daarna heeft een aantal overleggen tussen werkgevers en vakbonden plaatsgevonden om zo opnieuw gezamenlijk te verkennen wat de mogelijkheden zijn om tot een goede cao voor werknemers en bedrijven in de technologische industrie te komen.

Bongaerts: "Vrijdag en zaterdag is er wederom een verkennend overleg geweest. Om tot een cao-akkoord te komen hebben wij voorstellen ingetrokken en andere voorstellen gedaan. Wij gaan ons nu beraden op de ontstane situatie en de verder te nemen stappen. Op zeer korte termijn zullen wij overleg hebben met onze achterban."

Bij het loslaten van het eindbod gaf FME aan dat het tijd was om als sociale partners de handen in een te slaan. De werkgevers wilden samen met de bonden een nieuwe poging doen om voor deze cao tot afspraken te komen die passen bij de toekomst van de technologische industrie. Een toekomst waarin internationale concurrentiedruk, snelle technologische ontwikkelingen en een stevig schommelende marktvraag het speelveld sterk veranderen.

Bongaerts: "De industrie moet zich klaarmaken voor de toekomst. Wij willen zorgen dat er niemand aan de kant komt te staan. Werkgevers moeten zich aanpassen door voorop te lopen met innovaties en slimme arbeidsprocessen waardoor zij de concurrentieslag met bedrijven, zowel in binnen- als buitenland, kunnen winnen en werk in Nederland kunnen aantrekken. Medewerkers zullen zich aan moeten passen door zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Deze grote transitie vraagt erom dat sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen en nu al de nodige stappen in de goede richting zetten."

 

Bonden

Cao onderhandelaar Jos Brocken van FNV Metaal: "We eisen van de metaalwerkgevers dat recht wordt gedaan aan de wensen van werknemers die op grote schaal en langdurig actie voeren voor hun cao. We vragen hele gewone dingen, zoals meer zeggenschap van werknemers over hun werktijden, die steeds eenzijdiger en onzekerder worden met teveel overwerk, maar dat wordt de werknemers niet gegund. Het zo lang uitblijven van een cao en loonsverhogingen verdiept het conflict. We gaan vanaf maandag met collega's en kaderleden spreken over de ernstige situatie nu er geen perspectief meer is op een cao in de Metalektro."

Cao onderhandelaar Peter de Jong van CNV: "Het is in moderne arbeidsverhoudingen noodzakelijk dat meer wordt geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. Het is een hele slechte zaak dat de FME zo weinig bereid is om aan de wensen van mensen tegemoet te komen, ook niet op het gebied van een fatsoenlijke loonsverhoging die past bij een goed draaiende Metalektro industrie. De cao is al 8 maanden afgelopen, dit is niet verantwoord. De bedrijfstak dreigt zo zijn aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers te verliezen."