Lid worden?

Branchevereniging FPT-VIMAG biedt haar leden op vele terreinen voordeel en korting. De vereniging biedt veel kennis en kunde die via ondermeer netwerkbijeenkomsten en kennissessies met vakgenoten en gelijkgestemden binnen de productietechnologie wordt gedeeld. Daarnaast verwaardt FPT-VIMAG het lidmaatschap door een aantal actuele thema’s voor haar leden verder uit te diepen, met speciale focus op de eigen sector.

Sectorinhoudelijke toegevoegde waarde

Vakgroepen en secties

Bij FPT-VIMAG spelen kennisvergaring en kennisdeling een belangrijke rol. Om dit te kunnen realiseren is een aantal vakgroepen opgericht waarbinnen de leden verenigd zijn door hun vakgebied:

 • Vakgroep Verbindingstechniek,
 • Vakgroep Productieautomatisering  
 • Vakgroep Plaatwerk.
 • Sectie VIMAG
 • Groep Fabrikanten Machines (GFM)
 • Federatie Hardmetalen Gereedschappen (FHG)

Iedere vakgroep bepaalt zijn eigen agenda, waaronder één of meer netwerkbijeenkomsten per jaar.

Actuele thema’s in de productietechnologie

Daarnaast verdiept FPT-VIMAG zich in een aantal actuele thema’s dat relevant is voor haar leden. Focus daarbij ligt op de sectorspecifieke aspecten binnen het betreffende thema. Thema’s die nu worden uitgediept zijn Smart Industry, Cyber security en Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Belangenbehartiging in politiek Den Haag en Brussel

Uiteraard hebben de leden van FPT-VIMAG ook te maken met wet- en regelgeving. Het is belangrijk om daar invloed op uit te kunnen oefenen. In nauwe samenspraak wordt FPT-VIMAG bij de lobby en belangenbehartiging in Den Haag en Brussel vertegenwoordigd door FME.

TechniShow voordelen

TechniShow Beurs

De voorbereidingen voor TechniShow zijn al in volle gang. Als lid kun je nu al meedenken en meebesluiten over de invulling. Zeker als je straks als exposant wilt deelnemen, kan dit grote positieve impact hebben. Voor de leden die tevens exposant zijn op TechniShow, biedt FPT-VIMAG financiële voordelen:  

 • € 25,00 euro korting per m2
 • € 500,00 korting op het stroomplafond t.o.v. niet-leden (leden betalen € 3.000,00)
 • € 250,00 korting op het basispakket t.o.v. niet-leden (leden betalen € 525,00)
 • 50% korting op parkeren (P2 en P4): € 8,00 per kaart (met een maximum van 3 per dag)
 • 25% korting op de internetaansluiting

Vergroten van zichtbaarheid via onze eigen TechniShow media

FPT-VIMAG heeft - onder haar eigen merk TechniShow - een aantal media ter beschikking waar leden zich mee kunnen profileren.
TechniShow Portal: 24/7 online beursfunctie
Op TechniShow | Portal hebben alle leden een uitgebreid eigen profiel waar zij ondermeer hun producten en innovaties en onder de aandacht van de bezoeker kunnen brengen en nieuws en films kunnen plaatsen. De portal heeft daarmee een 24/7 online beursfunctie, waarmee je als lid ook je voordeel kunt doen als je geen exposant bent op de TechniShow.

Kosten

De kosten voor het basislidmaatschap bedragen € 945,- per jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal twee jaar.
Hebben we je interesse gewekt? We lichten het ledenvoordeel graag toe in een persoonlijk gesprek. Direct inschrijven kan door het ingevulde aanmeldformulier te sturen aan info@fptvimag.nl. Eventuele vragen kun je ook stellen via info@fptvimag.nl of telefonisch 088-4008550.

We verwelkomen u graag als nieuw lid van FPT-VIMAG!