Terugblik Medische Technologie

Op 8 november 2016 vond TechniShow | Ontmoet Medische Technologie plaats bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Het thema was ‘Versnelling van innovatie: een must!’

Tijdens deze middag werden de aanwezigen geïnspireerd en geïnformeerd door drie prominente sprekers. In de presentaties werd diep ingegaan op de ontwikkelingen in de medische technologie in Europa.

Naast de presentaties werden er ook rondetafelgesprekken gehouden over actuele thema's uit de innovatiewerkgroep van Reinier de Graaf. Wat zijn de innovatievraagstukken van Reinier de Graaf waar technologie een oplossing kan bieden? En waar liggen (technologisch) de grenzen?

En natuurlijk mocht een rondleiding door het ziekenhuis langs de geavanceerde technieken niet ontbreken. Tijdens de borrel en het diner was er volop tijd om te netwerken.

Klik hier voor een volledige terugblik.