Terugblik Scheepsbouw

Op woensdag 11 maart 2015 vond TechniShow | Ontmoet Scheepsbouw plaats, bij IHC Holland en IHC Fabrication in Kinderdijk. 

Vanaf 14:30 uur werd er gezorgd voor een zeer interessant programma met de nieuwste ontwikkelingen, trends, productietechnieken en -methoden in de scheepsbouw.

Tijdens deze middag inspireerden en informeerden twee prominente sprekers de aanwezigen met hun visie op de sector scheepsbouw. In de presentaties werd er diep ingegaan op de ontwikkelingen in de Europese scheepsbouwindustrie, de scheepsbouw- en equipmentproductie.

De aanwezigen kregen inzicht in de markt van scheepsbouw en scheepsbouwtoelevering: welke trends en drivers bewegen deze industrie, sector forecasts, nieuwe productietechnieken, make or buy, outsourcing, smart industry, smart yards en de verwachtingen t.a.v. de toeleverketen op het gebied van expertise, productiecapaciteit en "kosten en productietechnologie.

Klik hier voor een volledige terugblik.