Productnieuws
door HEIDENHAIN Nederland B.V.

Kwaliteitsbewaking kan een stuk gemakkelijker...

3 mei 2016

Hoge eisen aan het productieproces in sectoren als de automobielindustrie, fijnmechanica en medische techniek vragen om intensieve controle van de kwaliteit van materialen en werkstukken. Voor dat doel heeft HEIDENHAIN twee maatwerk-oplossingen ontwikkeld: de meettaster METRO MT 1281 MW en het elektronische verwerkingssysteem MSE 1000.

Onderdelen kunnen  tijdens het proces of aan het eind ervan gecontroleerd worden. Voldoet een product in de eindcontrole niet aan de eisen, dan kan het worden nabewerkt of moet het als afval worden afgevoerd. Duur en nogal inefficiënt; beter is om de controle tijdens het productieproces uit te voeren.

Bij een dergelijke geïntegreerde lijncontrole worden vaak tastersystemen ingezet. Dat is niet altijd zonder problemen. Bij kwetsbare onderdelen kunnen door de meetdruk fouten in  de meting optreden of kan het werkstuk beschadigen. Een tweede moeilijkheid ligt in de verwerking van de meetgegevens. Verschillende meetsystemen produceren een stortvloed aan meetgegevens. Die moeten gelijktijdig worden verwerkt tot een betrouwbaar, reproduceerbaar resultaat. En dan is er nog de eis dat alles op het geïntegreerde meetstation correct functioneert: de QA van de QA. Voor al deze uitdagingen biedt HEIDENHAIN de helpende hand met de 'intelligente' meettaster METRO MT 1281 MW en het modulaire verwerkingssysteem voor meetgegevens MSE 1000.

Meten met extreem lage meetdruk
Veel materialen zijn kwetsbaar of vervormbaar, en producten worden steeds kleiner. Een en ander vergroot de kans op meetfouten en beschadigingen. Niet-tactiele meetmethoden - meetprojector, visionsysteem - bieden een uitweg, maar zijn doorgaans minder nauwkeurig; bovendien zijn metingen bij transparante materialen lastig uitvoerbaar. Met de nieuwe meettaster METRO MT 1281 MW van HEIDENHAIN kunnen  fragiele werkstukken echter met minimaal risico op vervorming of beschadiging tactiel worden gemeten. De meetdruk is extreem laag en de meting is vrijwel ongevoelig voor de omgevingstemperatuur. Ook werken de zeer nauwkeurige kogelgeleiding van de meetstift en de zeer precieze foto-elektrische aftasting mee aan een repeteerprecisie beter dan 0,03 µm over de gehele meetweg. De systeemnauwkeurigheid is beter dan ±0,2 µm.

De meetopstelling in de hand
Meestal moeten van een onderdeel meerdere eigenschappen worden gecontroleerd. Een elektronisch systeem zorgt daarbij voor gelijktijdige meting en het vastleggen van meetwaarden. Bij complexe werkstukken gebeurt dit veelal aan de hand van een vastgelegde meetprocedure.

Voor dergelijke toepassingen introduceert HEIDENHAIN nu de modulaire meetelektronica MSE 1000. Deze kan de signalen van niet minder dan 250 meetkanalen gelijktijdig registreren. Eventueel via uiteenlopende interfaces. De installatie van de modules is eenvoudig, evenals de koppeling met de meetopstelling. De systeemconfiguratie van de modules wordt automatisch herkend; de gebruiker hoeft alleen maar de individuele meetkanalen te definiëren en toe te kennen. De modules worden direct op een DIN-rail gemonteerd en vormen samen een compacte, overzichtelijke meetplaats.  De dataoverdracht gebeurt via de standaard ethernet-interface. Het systeem wordt geleverd met een DLL-programmabibliotheek. Met deze software kan de gebruiker zelf testprogramma's opstellen.

METRO MT 1281 MW, MSE 1000 en Q-DAS: het perfecte team
Om uit de verzamelde meetgegevens resultaten te halen moeten ze worden verwerkt en opgeslagen. De koppeling van het programma voor statistische procescontrole (SPC) Procella van softwareontwikkelaar Q-DAS aan MSE 1000 maakt het werken met complexe, meervoudige meetopstellingen veel eenvoudiger. De kanalen kunnen bijvoorbeeld vanuit Procella geconfigureerd worden, inclusief die van de nieuwe meettaster. De meettechniek van HEIDENHAINen de software van Q-DAS verwerken, evalueren en activeren de verzamelde informatie. Het gebruik van de data is dankzij de volledige integratie van hard- en software eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Zo kunnen gebruikers ook aan de documentatieplicht voldoen bij leveringen aan afnemers in bijvoorbeeld de medische industrie.

HEIDENHAIN Nederland B.V., Ede
www.heidenhain.nl

Gerelateerde bedrijven

Bekijk alle leden