• Meettechniek & vision
FPT-VIMAG lid

HEIDENHAIN Nederland B.V.

Company Header Circles

Producten

3D Tastystemen

3D Tastystemen

Tastsystemen voor gereedschapsmachines

Sinds meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert HEIDENHAIN meettasters voor de werkstuk- en gereedschapvermeting op bewerkingsmachines – in het bijzonder op freesmachines en bewerkingscentra. De setup-, meet- en controlefuncties van de tastsystemen zijn – in combinatie met de meeste NC-besturingen ook programmagestuurd – geautomatiseerd uitvoerbaar en helpen om kosten te besparen. De werkstukvermeting neemt het schakelend tastsysteem TS over, voor de gereedschapvermeting zijn de TT tastsystemen en de TL lasersystemen beschikbaar.

Technisch overtuigen de HEIDENHAIN tastsystemen met een aantal toonaangevende oplossingen, zoals de onverslijtbare optische sensoren, de geintegreerde doorblaasnozzles voor het reinigen van de meetplaats of de toelaatbare taststiftuitwijking, inclusief het vooraf bepaalde breekpunt in de taststift. Product technische mijlpalen zijn onder andere de eerste, volledig in de spilbehuizing geintegreerde zend- en ontvangsteenheid SE 540, de eerste batterijloze TS 444 of de TS 460 met uitgebreide botsingsbescherming.

Effectieve botsingsbescherming
Een mechanische adapter tussen tastsysteem en conus zorgt bij de TS 460 voor een uitgebreidere botsings-bescherming, die ook de behuizing van het tastsysteem beslaat. Bij lichte aanraking met het werkstuk of de klauwplaat wijkt het tastysteem uit. Tegelijkertijd deactiveert een ingebouwde schakelaar het gereedsignaal en stopt de machine. Een verkeerde beweging blijft daardoor zonder ernstige gevolgen. De botsbescherming van de TS 460 compenseert voor kleine botsingen en voorkomt grotere schades aan de spil alsmede aan machine-onderdelen.

Draadloze signaaloverdracht of infrarood
De in de tastsystemen TS 460 en TT 460 gecombineerde signaaloverdracht combineert de voordelen van infrarood en radiografisch in een systeem. De infraroodoverdracht is ideaal voor compacte machines met een afgesloten werkruimte, de radiografische overdracht is voornamelijk op grote gereedschapsmachines toepasbaar.

Meettasters

Meettasters

Meettasters van HEIDENHAIN bieden een hoge nauwkeurigheid over de gehele meetlengte. De robuuste meettasters kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen.

Ze zijn toepasbaar in diverse toepassingen zoals meetopstellingen, multi-inspectie stations en bij het bewaken van meetopstellingen. 


Argumenten voor HEIDENHAIN meettasters:

 • Hoge nauwkeurigheid

De hoge nauwkeurigheid van de HEIDENHAIN-meettasters geldt voor de hele meetweg. En of het te meten object nu 10 of 100 mm groot is, zijn werkelijk afmeting wordt elke keer weer met dezelfde nauwkeurigheid gemeten. Bij vergelijkende metingen, bijvoorbeeld in de seriefabricage, komt de hoge herhalingsnauwkeurigheid van de HEIDENHAIN-meettasters om de hoek kijken.  

 • Lange meetweg

HEIDENHAIN-Meettasters zijn verkrijgbaar met een meetweg van 12 mm tot 100 mm. Ze meten op die manier de meest verschillende producten, zonder dat u de meetopstelling steeds hoeft aan te passen of dat u eindmaten hoeft te gebruiken.​

 • Robuuste constructie

HEIDENHAIN-Meettasters hebben een robuuste constructie. Hun nauwkeurigheid blijft gedurende een zeer lange tijd behouden en ze zijn thermisch zeer stabiel. Daarom zijn ze ook in productie-installaties en in machines te gebruiken. 

Lees meer over de meettasters van HEIDENHAIN.

Impulsgevers

Impulsgevers

Hoeken meten met roterende impulsgevers

Montage varianten:

In impulsgevers met een geïntegreerde lagering met een aangebouwde statorkoppeling is de schijf met de verdelingen vast verbonden met de as waarop gemeten wordt. De koppeling met de gelagerde aftastunit hoeft tijdens as-versnellingen alleen maar die krachten op te vangen die de wrijving van de lagers opwekken. Hierdoor worden zowel de statische en de dynamische meetfout klein gehouden. Daarnaast compenseert de statorkoppeling ook nog eens de axiale krachten die de as uitoefent. Meer voordelen van de statorkoppeling zijn;

 • eenvoudige montage
 • korte inbouwlengte
 • hoge eigen frequentie van de koppeling
 • doorgaande hole as mogelijk

Roterende impulsgevers met geïntegreerde lagers bedoeld voor montage met een externe koppeling zijn ontworpen met een robuuste as. De koppeling naar de te meten as compenseert de radiale en axiale toleranties.

Roterende impulsgevers zonder eigen lagering werken zonder wrijving, de aftastunit en de schijf met de verdeling, de drum of het maatband worden ten opzichte van elkaar afgesteld tijdens de montage. Voordelen zijn hier:

 • grote holle as diameters mogelijk
 • zeer toerantallen mogelijk
 • geen startkoppel

Lees meer over de impulsgevers van HEIDENHAIN.

Lengtemeetsystemen

Lengtemeetsystemen

Gesloten lengtemeetsystemen
De gesloten lengtemeetsystemen van HEIDENHAIN zijn beschermd tegen het binnendringen van stof, spanen en spatwater. Zij zijn geschikt voor toepassing bij gereedschapsmachines. nauwkeurigheidsklasse tot ± 2 µm meetstappen tot 0,005 µm meetlengten tot 30 m eenvoudige en snelle montage hoge montagetoleranties kan aan hoge versnellingen worden blootgesteld beschermd tegen verontreiniging. 

Open lengtemeetsystemen 
De open lengtemeetsystemen van HEIDENHAIN werken zonder een mechanisch contact tussen de aftastkop en de liniaal respectievelijk de maatband. Deze systemen vinden met name toepassing bij meetmachines, comparatoren en andere precisieapparatuur alsmede voor productie- en meetinstallaties, bijv. in de halfgeleiderindustrie. nauwkeurigheidsklasse tot ± 0,5 µm en beter meetstappen tot 0,001 µm (1 nm) meetlengten tot 30 m geen wrijving tussen aftastkop en liniaal kleine afmetingen en geringe massa hoge verplaatsingssnelheid 

Bij incrementele lengtemeetsystemen wordt de actuele positie – uitgaande van een referentiepunt – door tellen van meetstappen respectievelijk door interpoleren en tellen van signaalperiodes bepaald. Voor het reproduceren van het referentiepunt hebben de incrementele meetsystemen van HEIDENHAIN-referentiemerken, die na de start moeten worden gepasseerd. Dit is bijzonder eenvoudig en snel mogelijk met de afstandsgecodeerde referentiemerken. Reeds na een verplaatsing van 20 mm (LS, LF) 
resp. 80 mm (LB) is de uitlezing weer gerelateerd aan het laatst vastgelegde referentiepunt. 

Absolute lengtemeetsystemen van HEIDENHAIN geven de actuele positiewaarde, zonder dat er een verplaatsing nodig is. De overdracht van de absolute waarde door het meetinstrument vindt plaats via de EnDat-interface of een andere seriële interface.

Hoekmeetsystemen

Hoekmeetsystemen

Hoeken meten met hoekmeetsystemen

HEIDENHAIN Hoekmeetsystemen worden gekarakteriseerd door hun hoge nauwkeurigheid in de orde van van boogseconden en zelfs beter. Voorbeelden van toepassingen

 • Rondtafels op gereedschapmachines
 • Zwenkkoppen op gereedschapsmachines
 • C-assen in draaimachines
 • Testinstallaties voor tandwielen
 • Afdrukunits in printers
 • Spectrometers
 • Telescopen

Hoekmeetsystemen met een geintegreerde lagering, holle as en een geïntegreerde statorkoppeling

Door het ontwerp en de montage van de statorkoppeling, hoeft deze alleen maar het koppel veroorzaakt door de wrijving in de lagering gedurende versnellingen van de as op te vangen. Daarom presteren RON, RPN en RCN hoekmeetsystemen zeer goed op dynamisch gebied. De opgegeven specificaties met betrekking tot de nauwkeurigheid zijn inclusief de afwijkingen van de statorkoppeling. Meer voordelen:

 • compacte bouw voor kleine inbouwruimtes
 • holle as tot 100 mm voor doorvoer van kabels etc.
 • C-assen op draaimachines
 • Eenvoudige montage

Hoekmeetsystemen met een geintegreerde lagering, voor gebruik met een separate koppeling 
ROD hoekmeetsystemen met een uitgaande as zijn in het bijzonder geschikt voor toepassingen met hogere toerentallen en daar waar ruime montagetoleranties gewenst zijn. De uitgaande as laat axiale toleranties toe tot /- 1 mm.

Hoekmeetsystemen zonder een geintegreerde lagering
De hoekmeetsystemen zonder eigen lagering zijn bedoeld voor volledig in de machine geïntegreerde toepassingen. Ze voldoen vooral aan de volgende eisen:

 • Grote holle asdiameters (tot 10 meter met maatbandsystemen)
 • Hoge toerentallen tot 40.000 tpm
 • Geen startkoppel door asafdichtingen

Hoekmeetmodules
Een hoekmeetmodule van HEIDENHAIN is een combinatie van een hoekmeetsysteem en high-precision lagers die optimaal op elkaar is afgestemd. De belangrijkste karakteristieken zijn de hoge mate van nauwkeurigheid van zowel de hoekmeting als de lagering, de hoge resolutie en de hoogst mogelijk haalbare herhalingsnauwkeurigheid. Het lage startkoppel leidt tot vloeiende bewegingen.

Magnetische inbouwmeetsystemen
Een ERM modulaire encoder van HEIDENHAIN bestaat uit een gemagnetiseerde trommel en een magnetoresistieve sensor. Met de MAGNODUR verdeling en de magnetoresistie aftasting zijn deze systemen bijzonder resistent tegen vervuiling.

 

Volgelectronica

Volgelectronica

Interface-elektronica

Interface-elektronica past de meetsysteemsignalen aan de interface van de volgelektronica aan.

Digitale uitlezingen

De digitale uitlezingen dienen voor het laten zien van de gemeten waarden van een lengtemeetsysteem, meettaster, impulsgever of hoekmeetsysteem. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij:

 • meet- en testopstellingen
 • verdeelapparaten
 • meetmiddelbewaking
 • handbediende gereedschap machines
 • meetmachines

Typische kenmerken van de gebruikersvriendelijk vormgegeven uitlezingen:

 • optimaal afleesbaar, alfanumeriek scherm
 • overzichtelijk ingedeeld toetsenbord
 • ergonomische druktoetsen
 • spatwaterdichte frontplaat
 • robuuste gietbehuizing

Verwerkingselektronica

Verwerkingselektronica voor meettechnische toepassingen beschikken over talrijke functies voor het meettechnisch gebruik en statistische verwerking van meetwaarden.

Measuring and test equipment

HEIDENHAIN encoders provide all information necessary for commissioning, monitoring and diagnostics. PWM inspection devices and PWT testing devices are available specifically for analyzing the encoders. Testing devices are used for checking the function of encoders.

CNC besturingen

CNC besturingen

Gereedschapsmachines besturen

Besturingen voor frees- en freesdraaimachines alsmede bewerkingscentra:

 • vormen met hun programmareeks een consequente productenlijn
 • sturen machines aan met tot 18 assen
 • zijn werkplaatsgericht via de KLAARTEKST-programmering
 • kunnen ook extern geprogrammeerd worden
 • zijn ook geschikt voor de geautomatiseerde productie
 • zijn de juiste keuze voor de simpele freesbewerking tot aan hoge snelheidsfrezen

Contourbesturingen voor draaimachines:

 • geschikt voor zowel cycli- als  CNC-draaimachines
 • maakt het handmatig produceren van eenvoudige werkstukken mogelijk
 • ondersteunt de programmering via talrijke cycli
 • biedt met smart.Turn een dialooggestuurde - en grafisch ondersteunde programmering voor ingewikkelde werkstukken
 • verwezenlijkt samengevoegde frees- en boorberwerkingen in één klemming
 • ondersteunt ook vertikaal-draaimachines
 • geschikt voor een digitale of analoge regeling

Lees meer over de besturingen van HEIDENHAIN.