FPT-VIMAG lid

TechniekTalent.nu

Company Header Circles

TechniekTalent.nu

TechniekTalent.nu verbindt zowel landelijk als regionaal alle partijen die zich sterk maken voor instroom en behoud van technisch talent. In de regio zorgt TechniekTalent.nu ervoor dat scholen en bedrijfsleven meer en intensiever met elkaar samenwerken.

Leerlingen ontdekken hoe interessant techniek is. Docenten krijgen meer en betere kennis over techniek. En het bedrijfsleven komt in contact met jongeren die in de toekomst misschien wel bij hen komen werken. Het is daarbij belangrijk om verschillende doelgroepen aan te spreken. Dus niet alleen de bêtastudenten, maar ook andere typen leerlingen.

De activiteiten van TechniekTalent.nu zijn onderverdeeld in drie programmalijnen:

Basisonderwijs Deze programmalijn beoogt een betere verankering van techniek in het curriculum van het basisonderwijs. Met als uiteindelijk effect dat de belangstelling van leerlingen voor een opleiding of carrière in techniek is toegenomen. Door de leraar en zijn directie te laten zien dat ‘techniek kansen biedt voor de ontwikkeling van talenten van het individuele kind’, valt er een wereld te winnen.

Voortgezet- en beroepsonderwijs Stimuleert scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs het beroepsbeeld op een nieuwe manier uit te dragen en voor leerlingen identificatie met techniek mogelijk te maken. Doel is meer instroom en behoud bij technische opleidingen en doorstroom naar een eerste baan in de techniek.

Bedrijfsleven Ondersteunt bedrijven op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, diversiteitsbeleid en talentbehoud door het verzamelen, verrijken, en verspreiden van kennis over deze onderwerpen. Doel is meer instroom en behoud van technisch talent in het bedrijfsleven.