Verbinding Uitgeverij

Company Header Circles

Verbinding Uitgeverij


Verbinding Uitgeverij is een uitgeverij van gespecialiseerde vaktijdschriften en websites voor de ICT en metaalindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, maken en overnemen en revitaliseren van bladen, websites, e-mailproducten en andere uitgeef- en communicatieprojecten. Onze doelstelling hierbij is het bij elkaar brengen van aanbieders en afnemers in niche-markten.

Verbinding Publishing is a publisher of specialized magazines and websites for the ICT and metal industry. We specialize in developing, making and taking over and revitalize magazines, websites, e-mailproducts and other publishing and communication projects. Our objective is to bring suppliers and customers in niche markets together.
     

 

 

 

 

 

Henk van Beek
Uitgever