• Productie automatisering
  • Niet-verspanende techniek |plaatbewerking
  • 3D-Printing/Additive manufacturing
  • Kennisoverdracht en dienstverlening

WIA Educational B.V.

Company Header Circles

WIA Educational B.V. - Totaalleverancier voor (technisch) onderwijs

WIA Educational is leverancier en ontwikkelaar van software en hardware voor het onderwijs, onder meer voor het PO, VMBO, VO, ROC en HBO. Het leveringsprogramma bestaat voornamelijk uit werkplekken (software, hardware en lesmateriaal), technisch educatieve software en professionele software. WIA is sinds 1982 betrokken bij alle belangrijke projecten 'nieuwe technologieën' in het technisch (beroeps-)onderwijs, zowel op ROC als VMBO niveau.

Bedrijfsmissie
WIA Educational wil een maatschappelijke bijdrage leveren door het aantrekkelijk maken van onderwijs en beroepsgerichte opleidingen voor professionals en vakmensen in ambacht, industrie en dienstverlening. Op deze manier willen wij bijdragen aan het oplossen van het tekort aan (technische) vaklieden in Nederland.

Bedrijfsgeschiedenis
De oorsprong van ons bedrijven gaat terug tot 1919, het jaar waarin Albert Widenhorn zijn Machines Werktuigen en Gereedschappenhandel N.V. vestigde aan de Leuvehaven in Rotterdam. Na het overlijden van Albert Widenhorn In 1944 kwam de dagelijkse leiding in handen van Cornelis Euser.

Na de oorlog ontwikkelde het bedrijf zich tot een leverancier van gereedschappen aan industriële bedrijven, met vestigingen in Rotterdam (linker- en rechter Maasoever), Tilburg, Middelburg en Tiel. In 1982 startte Bert Euser Widenhorn Industriële Automatisering, met de levering van CAD/CAM systemen aan de verspanende en plaatverwerkende metaalindustrie, alsmede opleidingssystemen voor het technisch en beroepsonderwijs.

In het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw werd de overstap van mechanische gereedschappen naar digitale gereedschappen afgerond. Inmiddels is het familiebedrijf een bedrijvenfamilie geworden, waarbij Anco Euser zich met Widenhorn BV heeft gespecialiseerd op de industrie en Bert Euser zich met o.a. WIA Educational heeft toegelegd op nieuwe technologieën voor het onderwijs in de meest brede zin.

Ondersijsvisie
Leerlingen moet de kans worden geboden om al op jonge leeftijd kennis te maken met nieuwe technologieën. De wijze waarop dit gebeurt moet aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Alleen dan mogen we verwachten dat affiniteit met o.a. wetenschap en technologie wordt ontwikkeld. WIA is erop gericht om moderne industriële technologie toe te snijden op het onderwijs.

WIA Educational levert technisch-educatieve oplossingen. Deze oplossingen bestaan uit: educatieve software, industrie standaard apparaten en machines, lesmateriaal, installatie op locatie, training docenten en systeembeheerders, implementatie, helpdesk, en software-updates. Wij passen dit toe in een structuur van zgn. ‘werplekken’.

WIA Educational stelt de technische specificatie van de educatieve software op, de programmering vindt plaats door externe specialisten in onze opdracht. De oplossingen sluiten aan op de eisen van het onderwijs, alsmede op de leermethoden van educatieve uitgevers. De oplossingen vormen een doorlopende leerlijn tussen de verschillende opleidingen. De software en lesmaterialen hebben zoveel mogelijk een gelijke gebruikersinterface. Het inleren door de leerlingen gaat hierdoor vele sneller, terwijl onderhoud en ondersteuning door docenten en systeembeheerders veel gemakkelijker is. Total cost of ownerschip wordt hiermede zo laag mogelijk gehouden.

Wij zijn nadrukkelijk geen ‘dozenschuivers’, maar gericht op het ‘ontzorgen’ van docenten en systeembeheerders in basisonderwijs (Wetenschap en Technologie), voortgezet onderwijs (Technasium), voorbereidend beroepsonderwijs (Vernieuwing VMBO), metaalopleiding (ROC’s), hogescholen en universiteiten.

 

Wij zorgen ervoor dat het onderwijs beter aansluit op de industrie met innovatieve onderwijsoplossingen

Bert Euser
Directeur / Eigenaar