Vakgebieden

Vakgebieden

De sector productietechnologie kent een aantal specifieke vakgebieden, waarbinnen een bedrijf zich kan specialiseren. Ook de leden van branchevereniging FPT-VIMAG zijn vertegenwoordigd in al deze deelgebieden. Denk hierbij aan:

• Verspanende techniek
• Plaatbewerkingstechniek
• Meettechnologie en vision
• Verbindingstechniek
• 3D metaalprinten
• Productieautomatisering
• (Hardmetalen) gereedschappen
• Robotics
• Werkplaatsinrichting

Vakgroepen

In een aantal vakgebieden zijn veel leden actief, of het specifieke vakgebied kent een heel eigen problematiek of thematiek. Voor deze vakgebieden heeft FPT-VIMAG een vakgroep opgericht. De vakgroepen  hebben allemaal een eigen doelstelling (door de leden vastgesteld) en een daarop afgestemd aanbod aan activiteiten, variërend van netwerkbijeenkomsten en informatiedeling tot het creëren van bijvoorbeeld een kennisbank voor derden. Op dit moment kent FPT-VIMAG de vakgroep Verbindingstechniek, de vakgroep Productieautomatisering en de sectie VIMAG met daaronder de Federatie Hardmetalen Gereedschappen (FHG) en de Groep Fabrikanten Machines (GFM). Een vakgroep Plaatwerktechniek is in oprichting.