Meettechnologie & Vision

Belangrijke onderdelen van productietechnologie zijn meten en kijken. Meettechnologie en vision staan aan de basis van kwaliteit, maar ook van veiligheid. Bij meten denken we behalve afmetingen, vorm, positie en toleranties ook aan hoeveelheid, massa, gewicht, temperatuur, druk, snelheid, vochtigheid, emissie.

Bij kijken, of vision, denken we aan bewaken en controleren, maar ook met vision wordt gemeten. Een camera, al dan niet met specifieke eigenschappen, kan nauwkeurig waarnemen en analyseren en op die manier ook meten, visualiseren, positioneren en identificeren. Hierdoor kan vision ook worden gebruikt voor aansturing.

Meet- en visionsystemen worden ingezet voor het opsporen van afwijkingen en zorgen voor een lagere uitval. Daar waar menselijke handelingen benodigd zijn, zorgen visionsystemen voor detectie en waar nodig veilige afschakeling van machines en robots.