Plaatwerk

De term ‘plaatwerk’ omvat een reeks niet-verspanende technieken die, afhankelijk van het te vormen product en het materiaal, worden ingezet om een metalen plaat te bewerken. Te bewerken door het omvormen of scheiden. Voor iedere stap in het proces kan een andere techniek nodig zijn.

De benodigde technieken om het plaatwerkdeel tot de gewenste vorm te krijgen, zijn in eerste instantie afhankelijk van het basismateriaal - hierbij spelen materiaalsoort en -dikte een rol, en in tweede instantie van de gewenste toepassing van het product.
Over het algemeen wordt als eerste een standaardafmeting metalen plaat teruggebracht naar de gewenste uitslagen. Afhankelijk van de toepassing zien we dat zeer nauwkeurige toleranties een steeds grotere rol gaan spelen. Vaak worden op de bewerkte uitslag nog vervolgbewerkingen uitgevoerd.

Als de uitslag de gewenst vorm heeft, zijn nog diverse nabewerkingen en verbindings- en vervormingstechnieken mogelijk. Enkele voorbeelden van scheidingstechnieken zijn knippen, ponsen, laser- plasma- en watersnijden. Vervormingstechnieken zijn bijvoorbeeld walsen, buigen, zetten en persen. 

Onze volgende leden zijn gespecialiseerd in:
Niet-verspanende techniek |plaatbewerking