Over FPT-VIMAG

FPT-VIMAG, de branchevereniging van productietechnologie en -automatisering

FPT-VIMAG is de branchevereniging van productietechnologie en -automatisering. FPT-VIMAG is de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van machines, gereedschappen en diensten voor de metaalindustrie, en leveranciers van automatiserings- en besturingssystemen voor de (inter)nationale maakindustrie. De producten en diensten van onze leden maken het mogelijk om slimmer te produceren.

Onze visie
De Nederlandse concurrentiepositie staat onder druk. FPT-VIMAG ziet dat digitalisering, robotisering en spanning op de arbeidsmarkt hierin een steeds belangrijkere rol spelen. Kennis over innovatie, procesbeheersing en opleiding zijn hiervoor cruciaal om de concurrentiepositie van Nederland verder te versterken.

FPT-VIMAG verbindt zich aan de ambitie om de Nederlandse maakindustrie tot de meest innovatieve van Europa te maken. Dit doen wij door:

  • Het verbeteren van technische opleidingen.
  • Actief te participeren in Smart Industry.
  • En het organiseren van innovatieve evenementen zoals de TechniShow.

Onze missie
FPT-VIMAG brengt de maakindustrie kennis over innovaties en procesbeheersing, in productietechnologie. De producten en diensten van onze leden maken het mogelijk om slimmer te produceren. FPT-VIMAG is de autoriteit voor de branche van productietechnologie en -automatisering en haar leden in het bijzonder door een zichtbare positionering als kennis- en innovatiepartner voor maakbedrijven, overheden en kennisinstellingen.

De leden zijn actief in de deelsectoren

  • Productieautomatisering
  • Verbindingstechniek
  • Verspanende en niet-verspanende technieken
  • Werkplaatsinrichting
  • (Hardmetalen) gereedschappen
  • Meettechnologie
  • 3D-technologie

TechniShow
FPT-VIMAG is de trotse eigenaar van de TechniShow, het grootste evenement in de Benelux op het gebied van productietechnologie. Deze vakbeurs is dé plek waar haar leden en sectorgenoten tweejaarlijks hun productietechnologie tonen. De TechniShow is voor de exposanten belangrijk als netwerkplatform en voor het tonen van de laatste technologische ontwikkelingen.

Daarnaast werkt FPT-VIMAG in samenspraak met haar leden aan het continu versterken van hun 'exposure' door optimale samenhang tussen de TechniShow, andere evenementen en (aandacht via) digitale en papieren media. TechniShow is meer dan een vakbeurs; het evenement omvat diverse producten waar de schakels in de productieketen elkaar ontmoeten en hun kennis delen: TechniShow Magazine, TechniShow Portal en het netwerk event TechniShow Ontmoet.

Secties en vakgroepen
Naast het basislidmaatschap kunnen leden ook aansluiten bij de sectie VIMAG of bij een van de vakgroepen. Voor VIMAG en de vakgroepen worden extra activiteiten georganiseerd. Binnen FPT-VIMAG bestaan de volgende vakgroepen:

• Sectie VIMAG
De VIMAG is een sectie van brancheorganisatie FPT-VIMAG. De groep bestaat sinds 2019 uit 65 leden en zijn importeurs van machines en gereedschappen. VIMAG is een sectie met inmiddels meer dan 65 jaar geschiedenis en heeft een eigen bestuur en vermogenspositie. VIMAG is vertegenwoordigd in CELIMO, de EU koepelorganisatie voor importeurs in Europa. Afgevaardigden van VIMAG nemen deel aan de Europese bijeenkomsten van CELIMO. Hier treffen zij niet alleen de pers vanuit heel Europa, maar worden zij ook rechtstreeks geïnformeerd door onder andere Europese organisaties over de markt en ontwikkelingen. Hiernaast ontvangen VIMAG-leden op maat gemaakte statistieken van zowel CECIMO als FPT-VIMAG over marktomvang en groei. VIMAG-leden zijn belangrijke exposanten tijdens de TechniShow. De TechniShow is 2 jaarlijks de grootste technologiebeurs van de Benelux. Brancheorganisatie FPT-VIMAG is eigenaar van de TechniShow en laat deze organiseren door Jaarbeurs. VIMAG kent een aantal netwerkenevenementen en bijeenkomsten, waaronder het beruchte ‘Captains dinner’.

FHG (Fabrikanten Hardmetalen Gereedschappen)
De FHG is een onderdeel van brancheorganisatie FPT-VIMAG. De groep bestaat sinds 2019 uit 9 leden en zijn fabrikanten van hardmetalen gereedschappen. Belangrijk onderdeel van het lidmaatschap is de samengestelde onderlinge benchmark over verkopen in de markt. Hierin wordt ook samengewerkt met het Agoria en leden in België.

GFM (Groep Fabrikanten Machines)
De GFM is een onderdeel van brancheorganisatie FPT-VIMAG. De groep bestaat sinds 2019 uit 10 leden en zijn allen Nederlandse fabrikanten van machines. Leden zijn vertegenwoordigd op directieniveau. Belangrijk onderdeel is uitwisseling van informatie en ‘best practises’ in dit netwerk van ondernemers. Een top thema in GFM is uiteraard de EU machinerichtlijn. De leden van GFM worden hierover meerdere keren per jaar bijgepraat door een specialist uit FME-huize. GFM is vertegenwoordigd in CECIMO, de EU koepelorganisatie voor Machine tools. Afgevaardigden van GFM nemen deel aan de Europese bijeenkomsten van CECIMO. Hier treffen zij niet alleen de pers vanuit heel Europa, maar worden zij ook rechtstreeks geïnformeerd door onder andere partijen als De Wereldbank, EIB en de Europese Commissie. Hiernaast ontvangen GFM leden Europese Statistieken van zowel CECIMO, Peter Mayer forecast als Oxford Economics. Dit ondersteunt onze leden bij het nemen van beslissingen inzake export- en bedrijfsexpansie in het buitenland.
2 jaarlijks is de EMO in Hannover. Dit is de grootste machine beurs ter wereld en wordt in opdracht van CECIMO georganiseerd door VDW. Leden van FPT-VIMAG en GFM in het bijzonder hebben aantrekkelijke voordelen tijdens EMO.

• Vakgroep Plaatwerk
• Vakgroep Productieautomatisering
• Vakgroep Verbindingstechniek
• Projectgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt
• Projectgroep 3D

Meer informatie
Voor meer informatie over FPT-VIMAG kunt u contact opnemen met het FPT-VIMAG-secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 85 50 of door een mail te sturen naar info@fptvimag.nl. Direct inschrijven kan door het ingevulde aanmeldingsformulier te sturen naar het secretariaat.